Fačkovské fašiangy

Nezvyčajným zážitkom pre návštevníka Fačkova sú fašiangové slávnosti. Typické postavy - masky, ľudové kroje, neopakovateľná atmosféra plná veselia, sa po troch dňoch končí slávnosťou "pochovávania basy", začína sa pôstne obdobie (7 týždňov pred Veľkou nocou).

Vy si kúsok tejto atmosféry môžete užiť aj u nás, v prázdninovom dome Bôrka aj počas roka. Stačí si objednať tzv. fačkovský večer

Translate »