Slovenský Betlehem a dedinské múzeum

Rajecká Lesná je staré pútnické miesto, v ktorom si Pannu Máriu uctievali už v období vzniku obce začiatkom 15 storočia. Návštevníci obce môžu vidieť unikátnu pamiatku - rezbárske dielo Slovenský Betlehem. Slovenský Betlehem zobrazuje narodenie Pána Ježiša v Betleheme a život, históriu a dejiny Slovenska. Je to Slovensko ako na dlani. Je to úžasne, kresťanské, národné aj umelecké rezbárske veľdielo majstra Jozefa Pekaru.

V rovnakej budove je tiež mini múzeum vidieckeho života. Práca i zábava, námaha i oddych, to všetko sa neustále striedalo. Sviatočný deň a každá nedeľa však patrili návšteve kostola v tých najkrajších a najvzácnejších krojoch.  Zručné ruky dievčat a žien, úmorná a namáhavá práca mužov, hry detí, zábava mládeže, sviatočný i všedný deň prostého človeka. Výstava predmetov kedysi bežných pre človeka žijúceho i pracujúceho v Rajeckej Lesnej Vás privedie na iné myšlienky.

Okrem toho je niekdajší "Frivald" známy svojou liečivou vodou, ktorá pramení pod starodávnou zrekonštruovanou kalváriou. Nevynechajte ani toto miesto. Vzdialenosť od prázdninového domu Bôrka je 5 km.

Kalvária v Rajeckej Lesnej
Kalvária v Rajeckej Lesnej
Slovenský betlehem
Slovenský Betlehem Rajecká Lesná
Translate »